Administrācija

Administrācijas darba laiks vasaras periodā no 01.05.2021. līdz 30.09.2021.:

 

pirmdienās                       8.00 - 18.00

otrdienās - ceturtdienās     8.00 - 16.30

piektdienās                       8.00 - 14.30

INĀRA RIEKSTIŅA
Lietvede - sekretāre

e-pasts: info@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125730

INGŪNA LIEPA
Valdes priekšsēdētāja

e-pasts: inguna.liepa@cesuklinika.lv
tālr. +371 29477253

INGA SKRAPCE
Galvenā ārste

e-pasts: inga.skrapce@cesuklinika.lv 
tālr. +371 26569973

TAIGA GALEJA GRUNTMANE
Galvenā medicīnas māsa

e-pasts: taiga.galeja-gruntmane@cesuklinika.lv
tālr. +371 29405685

OLGA RUDZĪTE
Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites

un kvalitātes kontroles daļas vadītāja
e-pasts: olga.rudzite@cesuklinika.lv
tālr. +371 64125895

IVETA LANGE
Grāmatvedības un ekonomikas daļas vadītāja, galvenā grāmatvede

e-pasts: iveta.lange@cesuklinika.lv 
tālr. +371 64107071

JĀNIS ŠTEFENBERGS
Ēku ekspluatācijas daļas vadītājs

e-pasts: janis.stefenbergs@cesuklinika.lv

tālr.: +371 28334588

LIENE VEGNERE
Juridiskās, personāla un iepirkumu daļas vadītāja/juriste

e-pasts: liene.vegnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26182328

DACE VALNERE
Sabiedrisko attiecību speciāliste

e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv
tālr. +371 26514650           

AIVIS SKANGALIS
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: aivis.skangalis@cesuklinika.lv
tālr. +371 22003962          

ARTŪRS LEMENTUJEVS
Medicīnisko tehnoloģiju daļas vadītājs
e-pasts: arturs.lementujevs@cesuklinika.lv
tālr. +371 29990578          

ULDIS LĪBIETIS
Datu aizsardzības speciālists
(ārpakalpojums)
e-pasts: datuaizsardziba@cesuklinika.lv
tālr. +371 29268276