top of page

Iekšējās kārtības noteikumi

Dienas kārtība stacionāra pacientiem

6.00 – 8.00     Celšanās, mazgāšanās, temperatūras mērīšana, staigājošiem pacientiem mazgāšanās dušā

8.00 – 9.00     Brokastis

9.00 – 12.00   Ārstu vizītes, nozīmējumu (ordināciju) un procedūru izpildīšana.

                     Vizītes un procedūras laikā jāatrodas savās palātās. Nodaļās jāievēro klusumu, sevišķi vizītes laikā

12.00 – 13.00  Brīvais laiks

12.30 – 14.00  Pusdienas

14.00 – 15.00  Klusā stunda. Klusās stundas laikā jāatrodas savās palātās

15.00 – 16.00  Brīvais laiks

16.00 – 16.30  Launags pacientiem, kuriem tas paredzēts

16.00 – 17.00  Temperatūras mērīšana

17.00 – 18.00  Nozīmējumu(ordināciju) izpildīšana

18.00 – 19.00  Vakariņas

19.00 – 21.00  Brīvais laiks

21.00 – 22.00  Vakara tualete

22.00 – 6.00  Naktsmiers

Noteikumi pacientiem

Pacientiem kategoriski aizliegts:

 • lietot alkoholiskos dzērienus un smēķēt,

 • uzturēties ārpus klīnikas teritorijas,

 • sēdēt uz citu pacientu gultām,

 • uzturēties citās palātās,

 • izmantot personāla liftu,

 • ienest palātās elektroierīces, izņemot gadījumus, kad to atļauj virsārsts, uzņemoties atbildību par to lietošanas drošību.

 

Pacientiem atļauts lietot personīgo naktsveļu, halātu, pidžamu, treniņtērpu un mājas apavus. 

Par līdzpaņemto vērtslietu un naudas drošību nodaļas personāls neatbild. Lielākas naudas summas kopā ar pasi nodot pie iestāšanās klīnikas NMP un uzņemšanas nodaļā vai virsmāsai.

Konflikta gadījumus aicinām risināt ar nodaļas virsmāsu vai nodaļas virsārstu.

Par šo noteikumu neievērošanu pacients var tikt izrakstīts no nodaļas.

Noteikumi apmeklētājiem
 • Pacientu apmeklējumi stacionāra nodaļās atļauti plkst. 14.00 – 18.00.

 • Vienlaicīgi palātā drīkst atrasties tikai viens apmeklētājs (pieaugušais).

 • Apmeklējuma ilgums drīkst būt līdz 30 minūtēm. Ilgāks apmeklējums iespējams tikai ar ārstējošā ārsta atļauju.

 • Apmeklētājiem virsdrēbes jāatstāj garderobē.

 • Iereibušām personām apmeklēt aizliegts.

 • Pacientus nedrīkst apmeklēt arī gadījumā, ja apmeklētājam ir akūta vīrusu infekcija.

 • Ārpus viesu laika pacientus atļauts apmeklēt tikai ar nodaļas virsārsta atļauju.

 • Personas datu aizsardzības nolūkos filmēt, fotografēt vai veikt audio ierakstus klīnikas telpās bez saskaņošanas ar uzņēmuma vadību vai sabiedrisko attiecību speciālistu stingri aizliegts.

SIA „CĒSU KLĪNIKA” ir kritiskās infrastruktūras objekts. Ēkā un teritorijā ir izvietotas norādes ar fotografēšanas un filmēšanas aizliegumu. Ierobežojumi noteikti, lai aizsargātu pacientu, apmeklētāju un darbinieku sensitīvo informāciju. Bez iepriekšēja saskaņojuma ar klīnikas  vadību filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus klīnikas telpās un teritorijā ir aizliegts.

 

Klīnika ir atvērta no plkst. 7.00 līdz 19.00.

 

Neatliekamo palīdzību visu diennakti var saņemt NMP un uzņemšanas nodaļā.

bottom of page