top of page

Projekti

NAP un ERAF logo

Infrastruktūras un medicīnas tehnoloģiju atjaunošana Cēsu klīnikā un medicīnas tehnoloģiju iegāde Vidzemes slimnīcā, kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai Vidzemē

Cēsu klīnikas diagnostikas korpusa energoefektivitātes uzlabošana, lai samazinātu  primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu Cēsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības SIA "CĒSU KLĪNIKA" diagnostikas korpusa  ēkā Slimnīcas ielā 9

Picture1.png
KPFI logo

2014. gada 30. jūnijā tika parakstīts līgums nr. KPFI-15.3/134 starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un SIA „CĒSU KLĪNIKA” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” īstenošanu.

FinansēES+NAPpng.png

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.3.i. "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā"- Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un infrastruktūras atjaunošana.

bottom of page