top of page

Eiropas savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju projekts Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030

Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.1.1.3.i. "Atbalsts sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju veselības aprūpes infrastruktūras stiprināšanai, lai nodrošinātu visaptverošu ilgtspējīgu integrētu veselības pakalpojumu, mazinātu infekciju slimību izplatību, epidemioloģisko prasību nodrošināšanā"- Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un infrastruktūras atjaunošana.

Investīciju projekta identifikācijas Nr. 4.1.1.3.i.0/1/23/I/CFLA/030

Projekta mērķis ir  stiprināt  Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas ambulatoro pakalpojumu pilnveidošanu un infrastruktūras atjaunošanu, nodrošinot visaptverošu, ilgtspējīgu un integrētu veselības pakalpojumu sniegšanu, lai mazinātu infekciju slimību izplatību un veicinātu epidemioloģisko prasību ievērošanu.

Mērķa sasniegšanai tiks veikta:


1. Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas telpu pārbūve
2. Audits


Projekta ilgums - deviņi  mēneši no līguma parakstīšanas brīža.

Projekta kopējās izmaksas - 251 853,93 EUR, no kurām:

  • Atveseļošanās fonda attiecināmās izmaksas (97,56%) - 245716,00 EUR

  • Cēsu klīnikas attiecināmās izmaksas (2,44%) - 6137.93 EUR

Publikācijas ar informāciju par projektu ārējos medijos:

Laikraksts "Cēsu Vēstis", 26.03.2024.: Modernizēs Cēsu klīnikas Bērnu veselības centra telpas

Publikācijas Cēsu klīnikas mājaslapā:

Tiks sākta Bērnu veselības centra dienas stacionāra un rehabilitācijas pakalpojuma pilnveidošana un infrastruktūras atjaunošana

Tiek sākti pārbūves darbi Bērnu slimību nodaļā ar dienas stacionāru

bottom of page