top of page

Publiskojamie dokumenti

Attels ar koku

Nosaka ētikas pamatprincipus, lai nodrošinātu darba kultūru un vairotu pacientu un viņu piederīgo uzticību klīnikai, interešu konflikta risinājumus, darbinieku un amatpersonu tiesības, pienākumus un atbildību.

attēls slēdzene

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un termiņu.

image with errorrr

Raksturo uzņēmuma finanšu informāciju, uzņēmuma darbības rezultātu novērtējumu un analīzi.

attēls bulta mērķī

Cēsu klīnikas vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības stratēģijas.

attēls nokosts cepums

Šī vietne, tāpat kā daudzas citas, izmanto sīkdatnes (angļu v. "cookie", burtiski - "cepums"), lai palīdzētu uzlabot vietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību. Vairāk par sīkdatnēm šajā politikā.

Principi izstrādāti un publiskoti atbilstoši „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58. panta pirmās daļas 3. punkta j) apakšpunkta prasībām.

attēls megafons

Lai sabiedrības interesēs veicinātu trauksmes celšanu par pārkāpumiem, nodrošinātu trauksmes celšanas mehānismu darbību, kā arī pienācīgu trauksmes cēlēju aizsardzību, ir pieņemts Trauksmes celšanas likums. Šeit atradīsiet noteikumus par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Cēsu klīnikā.

attēls sirds ar pulsu

Ja ārstniecības laikā nodarīts kaitējums veselībai, pacients var vērsties ārstniecības riska fondā.

attēls burts i

Cēsu klīnika ir definējusi reklāmas pasākumu īstenošanas principus, kā arī noteikumus par rakstiskās un vizuālās informācijas izvietošanas kārtību Cēsu klīnikas telpās.

attēls cilvēki

Dažādības vadības principi definē Cēsu klīnikas pieeju personāla vadībai. Mēs strādājam vienā komandā vienotam mērķim, novērtējot mūsu darbinieku dažādību.

attēls sirds pulss

Mums rūp vietējās kopienas veselības un dzīves kvalitātes uzlabošana, kas ir sekmējama, gan nodrošināt kvalitatīvus, sabiedrības pieprasījumā balstītus veselības aprūpes pakalpojumus, gan, sniedzot ieguldījumu pieaugušo un bērnu veselības pratības stiprināšanā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) Cēsu klīnika apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

attēls ISO 50001 sertifikāts

Cēsu klīnika ir sertificēta atbilstoši standartam: ISO 50001:2018

bottom of page