top of page

Mārketinga principi

Mārketinga principi

Īstenojot mārketinga aktivitātes, Cēsu klīnika vadās pēc Eiropas Savienības tiesību normām, Latvijas Republikas Satversmē un citos normatīvajos aktos definētajiem likumības, objektivitātes, patiesuma, godprātīgas reklāmas prakses un godīgas konkurences principiem.

Mārketingu aktivitāšu īstenošanā Cēsu klīnika ņem vērā uzņēmuma vērtības, vīziju un misiju, kā arī pacientu un vietējās kopienas vajadzības, piedāvājot kvalitatīvus, sabiedrības pieprasījumā balstītus medicīniskās aprūpes pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.

Cēsu klīnika veicina sava uzņēmuma atpazīstamību Cēsu novada, Vidzemes reģiona un valsts mērogā, ar mērķi popularizēt sniegto medicīnas pakalpojumu klāstu, stiprās puses, kā arī stiprināt savu darba devēja tēlu, lai nākotnē piesaistītu darbam jaunus, zinošus speciālistus.

Cēsu klīnika investē mārketinga un pakalpojumu attīstībā, lai veicinātu uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspējīgu darbību.

Noteikumi par rakstiskās un vizuālās informācijas izvietošanas kārtību klīnikas telpās

1. Informatīvo paziņojumu mērķis SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir palīdzēt klientiem / pacientiem labāk orientēties klīnikas telpās, speciālistu pieņemšanas laikos, pakalpojumu klāstā, kā arī informēt par klīnikas jaunumiem, dažādām iespējām veselības aprūpes un profilakses jomā Latvijā, kā arī likumdošanas prasību izmaiņām.

 

2. Informatīvam nolūkam SIA “CĒSU KLĪNIKA” ir nodrošināti 2 ziņojumu dēļi 1.stāva gaitenī pie liftiem, kā arī 1 ziņojumu dēlis pacientu uzgaidāmajā telpā 3.stāvā. Vēl pieejami 3 informatīvie stendi bukletiem: 1.stāva telpā pie reģistratūras, 1.stāva gaitenī pie infekciju kontroles ārsta kabineta un uzņemšanas nodaļas uzgaidāmajā telpā pie reģistratūras.

 

3. Jebkāda veida informatīvu paziņojumu izvietošana klīnikas telpās ir atļauta tikai, iepriekš rakstiski saskaņojot vizuālos un rakstiskos materiālus (dizainu un saturu) ar klīnikas sabiedrisko attiecību speciālisti (tālr. 26514650, e-pasts: dace.valnere@cesuklinika.lv).

 

4. Izvietošana tiek akceptēta materiāliem, kas informē par klīnikas sniegtajiem pakalpojumiem, speciālistiem, jaunumiem, kā arī sadarbības iestādēm un speciālistiem, kas strādā šajās telpās. Tiek izvietota arī pašvaldības, atbildīgo valsts institūciju vai bezpeļņas organizāciju informācija, kas ir būtiska sabiedrībai un klīnikas pacientiem / klientiem.

 

5. Izvietošana netiek akceptēta: jebkāda veida politiskajai reklāmai, to pakalpojumu reklāmai, kas tiešā veidā konkurē ar klīnikas piedāvājumu, jebkāda veida medikamentu reklāmai, nekvalitatīvi vai neatbilstošā formātā sagatavotai informācijai, kā arī neētiska rakstura informācijai. 

 

6. Iespējamie informatīvo materiālu formāti izvietošanai pie ziņojumu dēļa 1.stāva gaitenī – A5, A4 vai A3. Ziņojumu stendos – A4, A5 un mazāka izmēra.

 

7. Saskaņojot materiālu izvietošanu, obligāti jānorāda izvietošanas termiņš. Informācijas izvietotājs ir atbildīgs par to, lai pēc termiņa beigām tiktu novākta novecojusī informācija.

 

8. Klīnika patur tiesības katru informācijas izvietošanas pieteikumu izvērtēt atsevišķi.

 

9. Informācijas izvietošana ir bezmaksas, taču gadījumā, ja tiek akceptēta kādas komercinformācijas izvietošana (piemēram, maksas pakalpojumi, kas tiek sniegti citās medicīnas iestādēs, komerciāla rakstura pasākumi, koncerti u.c.), puses vienojas arī par informācijas izvietošanas maksu.

 

10. Visi nesaskaņotie paziņojumi tiks nekavējoties noņemti.

bottom of page