top of page

KPFI

Projekts „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā"
Siltināšana Cēsu klīnikā
Klīnika ziemā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 2014.gada 3.februārī izsludināja pieteikšanos KPFI projektu atklātā konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” IV kārtā, kurā atbalstu guva 11 ārstniecības iestāžu projekti, tajā skaitā SIA ”CĒSU KLĪNIKA”.

2014. gada 30. jūnijā tika parakstīts līgums nr. KPFI-15.3/134 starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības ministriju, SIA „Vides investīciju fondu” un SIA „CĒSU KLĪNIKA” par projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „CĒSU KLĪNIKA” ēkā” īstenošanu.

Projekta ietvaros Cēsu klīnikā veikti šādi darbi:

  • Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa sienu siltināšana un jumta renovācija;

  • Apgaismojuma nomaiņa uz energoefektīvu apgaismojumu;

  • Saules kolektoru sistēmas izbūve saskaņā ar ēkas energoaudita norādītajam kompleksajām aktivitātēm.

Oglekļa dioksīda samazinājums gadā (kg CO2 gadā) 130983.52.
CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs (kgCO2/Ls gadā)  0.42.
Projekta plānotas kopējās izmaksas sastāda EUR:536303.00, KPFI finansējums EUR 311864.71, pārējo līdzfinansējumu jānodrošina Cēsu klīnikai.


Projekta īstenošanas ilgums:

līdz 2015. gada 15. janvārim.

KPFI plāksne
bottom of page