top of page
Olga Rudzīte
Olga Rudzīte

Amats

valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja

Kompetences

Uzraudzīt veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas procesu un kontrolēt to izpildi; Uzraudzīt maksas medicīnisko pakalpojumu plānošanu un kontrolēt to izpildi; Uzraudzīt personāla resursu, telpu, medicīnisko tehnoloģiju efektīvu izmantošanu; Piedalīties Cēsu klīnikas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā; Uzraudzīt veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kontroles procesus uzņēmumā; Piedalīties attīstības vidējā plānu izstrādē, aktualizācijā un ieviešanā; Uzraudzīt klīnikas atbilstību obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, izstrādājot priekšlikumus to sasniegšanai; Piedalīties darbinieku darba samaksas un materiālās stimulēšanas sistēmas izstrādē un kontrolēt tās izpildi.

Izglītība

1.Maskavas medicīnas akadēmija, ārsta higiēnista, epidemiologa grāds TSI Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē VSMTVA „Veselības aprūpes statistikas speciālistu apmācības programma” RTU Kvalitātes vadības institūts, profesionālā programma „Iekšējais audits” SSE Riga profesionālās pilnveides programma „Veselības aprūpes resursu efektīva vadīšana” RSU profesionālās pilnveides programma „Komandas loma pacientu drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā” RSU profesionālās pilnveides programma „Pacientu drošības un kvalitātes vadība” “Perfect Sales Academy”, kursi vadītājiem “Menedžments” “Buts”, profesionālās pilnveides kurss “Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel”

Darba pieredze

Cēsu rajona Sanitāri-epidemioloģiskā stacija – higiēnas ārste, higiēnas nodaļas vadītāja Cēsu rajona vides veselības centrs – galvenā ārste Valmieras vides veselības centrs – Cēsu teritoriālās daļas vadītāja Sabiedrības veselības aģentūra Valmieras filiāle – filiāles vadītāja vietniece SIA “Vidzemes slimnīca” – uzskaites un statistikas daļas vadītāja, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja, attīstības daļas vadītāja SIA “CĒSU KLĪNIKA” - Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja Kopš 2013.gada oktobra – arī SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes locekle

Valde

bottom of page