top of page

Valde

attēls Aivija Zerne
Aivjia Zerne

Amats

 

valdes locekle, finanšu speciāliste

Kompetences

  • Jautājumi, kas saistīti ar budžeta plānošanu, apstiprināšanu un izpildi;

  • Finanšu pārskatu analīze;

  • Īstermiņa un vidēja  termiņa finanšu  plānu izstrāde un ieviešana;

  • Jautājumi, kas saistīti ar debitoru parādu pārvaldību.

Izglītība

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, iegūta ekonomista matemātiķa piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

Profesionālā izaugsme

Sertifikāts – „Pašvaldību budžeta veidošana. Finanšu politika”

Apliecība – starptautiskais menedžmenta kurss „Uzņēmuma finanšu vadība”

Sertifikāts “Uzņēmuma finanšu menedžments. Finanšu plānošanas instrumenti”

Darba pieredze

No 2002.gada februāra – Cēsu pilsētas domes finanšu nodaļas budžeta un izdevumu kontroles daļas ekonomiste.

No 2003.gada janvāra - Cēsu novada pašvaldības finanšu pārvaldes vadītāja.  

Kopš 2012.gada decembra – SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes locekle

bottom of page