top of page

Valde

attēls Olga Rudzīte
Olga Rudzīte

Amats

Valdes locekle, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja  

Kompetences

  • Veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas procesu uzraudzīšana un to izpildes kontrole;

  • Personāla resursu, telpu, medicīnisko tehnoloģiju efektīvas izmantošanas uzraudzīšana;

  • Veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kontroles procesi, kas saistīti ar pacientu drošību;

  • Pacientu un klientu apkalpošanas kvalitātes pārraudzība.

Izglītība

1.Maskavas medicīnas akadēmija, ārsta higiēnista, epidemiologa grāds

TSI Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē

VSMTVA „Veselības aprūpes statistikas speciālistu apmācības programma”

RTU Kvalitātes vadības institūts, profesionālā programma „Iekšējais audits”

SSE Riga profesionālās pilnveides programma „Veselības aprūpes resursu efektīva vadīšana”

RSU profesionālās pilnveides programma „Komandas loma pacientu drošības un ārstniecības procesu kvalitātes nodrošināšanā”

RSU profesionālās pilnveides programma „Pacientu drošības un kvalitātes vadība”

“Perfect Sales Academy”, kursi vadītājiem “Menedžments”

“Buts”, profesionālās pilnveides kurss “Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel”

Darba pieredze

Cēsu rajona Sanitāri-epidemioloģiskā stacija – higiēnas ārste, higiēnas nodaļas vadītāja

Cēsu rajona vides veselības centrs – galvenā ārste

Valmieras vides veselības centrs – Cēsu teritoriālās daļas vadītāja

Sabiedrības veselības aģentūra Valmieras filiāle – filiāles vadītāja vietniece

SIA “Vidzemes slimnīca” – uzskaites un statistikas daļas vadītāja, pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja, attīstības daļas vadītāja

SIA “CĒSU KLĪNIKA” - Pakalpojumu reģistrācijas, uzskaites un kvalitātes kontroles daļas vadītāja

Kopš 2013.gada oktobra – arī SIA “CĒSU KLĪNIKA” valdes locekle

bottom of page