top of page

Rehabilitācija

Cēsu klīnikas rehabilitācijas komanda nodrošina pacientiem daudzpusīgu veselības stāvokļa izvērtēšanu, atbilstoši veic ārstēšanu gan valsts finansējuma, gan maksas pakalpojumu ietvaros. Ir iespēja saņemt stacionāro, ambulatoro palīdzību, kā arī izmantot kompleksās maksas rehabilitācijas programmas, piemēram, muguras veselībai, jo tieši muguras veselība mūsdienās ir viens no biežākajiem sūdzību iemesliem dažāda vecuma pacientiem.

Rehabilitācijas process ietver daudzas disciplīnas, tāpēc tiek veidots komandas darbs. Mūsu komandā darbojas 12 dažādu jomu speciālisti: divi fizikālās medicīnas un rehabilitācijas ārsti, pieci fizioterapeiti, ergoterapeits, audiologopēds, masāžas speciālisti un fizikālo procedūru speciālisti, kā arī medicīnas asistents. Vairāk par mūsu rehabilitācijas komandas darbu videostāstā.

Rehabilitācijas dienas stacionārā pakalpojumus var saņemt gan pieaugušie, gan bērni. Vairāk informācijas šeit.

No 02.11.2020. Rehabilitācijas nodaļa uz laiku pārcelta uz Palasta ielu 15, 2.stāvu.

Pieraksta tālrunis rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai:+371 20238111.

Zvani tiek pieņemti darba dienās plkst. 8.00 - 16.00.

Veselas muguras atslēga
fizioterapija

Tā ir rehabilitācijas nozare, kuras speciālisti izvērtē cilvēku fizisko funkcionālo stāvokli, tā ietekmi uz ikdienas aktivitātēm un saistību ar pašsajūtu, sāpēm. Fizioterpeiti izmanto dažādas izvērtēšanas metodes, piemēram, stājas, gaitas analīzi, kustību apjomu un kvalitāti, muskuļu funkciju (spēku, garumu, izturību), līdzsvara un koordinācijas testus. Ārstēšanas procesā tiek izmantotas gan aktīvās, gan pasīvās ārstēšanas metodes.

ergoterapija

Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, kā arī tie, kam nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājās.

audiologopēdija

Audiologopēds veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

masāža

Masāžas laikā notiek iedarbība uz muskuļiem, tā spēj mazināt sāpes, saspringumu, labvēlīgi ietekmē asinsriti, locītavas, saites un nervu sistēmu. Pēc masāžas uzlabojas vispārējais ķermeņa stāvoklis, mazinās nogurums. Masāža ieteicama bērniem stājas uzlabošanai, pieaugušajiem dažādu saslimšanu gadījumā, kā arī jebkuram cilvēkam profilaktiski.

fizikālā terapija

Fizikālā terapija ir dažādu fizikālo faktoru (elektrības, siltuma, aukstuma, ūdens) izmantošana medicīnā. Ir daudzas saslimšanas, kuru ārstēšanā paralēli citām metodēm – medikamentozām, ķirurģiskām – ir lietderīgi izmantot arī fizikālo terapiju ātrākas atveseļošanās un rehabilitācijas nolūkā.

bottom of page