top of page

Ārējās elpošanas funkciju diagnostika (spirogrāfija)

Par metodi

Spirogrāfija ir plaušu ārējās elpošanas jeb ventilācijas funkcijas pārbaude. To veic ar speciālu aparātu – spirogrāfu – pacientiem, kuri slimo ar bronhiālo astmu, ieilgušu vai hronisku bronhītu un citām hroniskām plaušu slimībām.

Elpošanas rādītāju kontrole dinamikā astmas pacientiem ir tikpat nozīmīga, kā, piemēram, glikēmijas rādītāju novērošana diabēta slimniekiem.

Par izmeklējumu

48h pirms izmeklējuma jāatceļ tiotropijs un vienreiz dienā lietojamie bronhus paplašinošos līdzekļus.

24 stundas pirms – garas darbības bronhu paplašinošos līdzekļus (singular, serevent, symbicort, seretide; tabletes – teotard, retafyl, eifilīnu).

12 stundas pirms izmeklēšanas nedrīkst lietot īsas darbības bronhu paplašinošos līdzekļus (salbumolu, ventolīnu u.c.).

Lūdzam vērst pacientu uzmanību uz to, ka 1 stundu pirms izmeklēšanas nedrīkst smēķēt.
15 minūtes pirms izmeklējuma pacientam jāatrodas miera stāvoklī.

Pirms izmeklējuma māsa izskaidro un demonstrē, kā veicams izmeklējums.

Novērtējumam nepieciešams pacienta augums, svars un vecums, kā arī sadarbība ar māsu, kura veic izmeklējumu.

Par medikamentu lietošanas pārtraukšanu konsultēties ar ģimenes ārstu, vai, piesakoties uz izmeklējumu.

Pakalpojumu ir iespējams saņemt gan kā valsts apmaksātu gan kā maksas pakalpojumu.

Speciālisti

Izmeklējumu veic sertificēta māsa Izolde Lāce.


Izmeklējuma slēdzienu sagatavo pneimonologs Inga Nāgele-Lūse 

Attēls Inga Nāgele-Lūse

Inga Nāgele-Lūse

Internists, pneimonologs

Iekšķīgo slimību nodaļa, HOPS kabinets, NMP un uzņemšanas nodaļa

Kontaktinformācija

Sīkāka informācija par izmeklējumu pa tālruni +371 64125441.

Darba laiks: Amblatoro speciālistu pieņemšanas laiki.

bottom of page